INICJATYWY / INITIATIVES

 lss LOGO 6

Wydarzenia otwarte oraz inicjatywy lokalne zaproponowane przez artystów będących na rezydencji / Public events and local initiatives proposed by artits in residence

2018

Lubelskie ulice / Streets of Lublin

2017

Władcy podwórek / Lords of the backyards

Dźwiękowa podróż / Sonic journey

Warsztaty aktorskie / Acting workshops

2016

LSS Europe Grand Cenral – wystawa podsumowująca / LSS Europe Grand Cenral – sum up exhibition

Świetlica / Youth Club

RV3276

Bord(h)ers

Ciało kraju / the Body of the country

Orkiestra Muzyki Noise / Mental Health Noise Orchestra

Spod miasta / From under the city

Mój inny Lublin / My other Lublin

2015

Fika Grafika  – wystawa grafiki alternatywnej / Fika Grafika – exhibition of graphics

Muzeum Powszechne Dzielnicy Kalinowszczyzna / Common Museum

Miejsce pamięci –  wystawa / Memory Pace – exhibition /

Spacerowicz – alternatywne spacery po dzielnicach Lublina / Stroller – alternative walks around Lublin

2014

Pod pretekstem tańca / Under the pretext of dance

Noc Kultury – program specjalny / Night of Culture – special programme

Orkiestra Osobliwych Dźwięków – pokaz / Particular Sounds Orchestra – concert

Indywidualność w akcji – spotkanie i performance / Individuality in Action – meeting and performance /

Free Improv – koncert / concert

Miejsce Pamięci / Memory Place

Kalinka – prezentacja projektu i potańcówka / Kalinka – project presentation and dancing

Interwencje społeczno-artystyczne / Socio-artistic interventions

Magiczny Słomiany Rynek – land art / Magical Straw Market 

Magiczny Słomiany Rynek – street art / Magical Straw Market

Magiczny Słomiany Rynek – piknik / Magical Straw Market  – picnic

Skup przedmiotów / Buying items /

Pod pretekstem tańca – spektakl / Under the pretext of dance

Sztuka Miejska Gruzji – spotkanie / Urban Art in Georgia  – meeting

W jakich kolorach widzisz swoją dzielnicę – wystawa / In what coulours you see your district – exhibition

Ludzie i miejsca: wizja społeczeństwa – spotkanie / People and places: vision of society

Ludzie i miejsca: wizja dzielnicy – spacer wirtualny / People and places: vision of the district – virtual walk

Laboratorium Sztuki Społecznej – podsumowanie 2014 / LSS Residencies – sum up 2014

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s