WARSZTATY / WORKSHOPS

lss LOGO 7

Warsztaty dla lokalnej społeczności i określonych grup społecznych zaproponowane przez artystów będących na rezydencji / Workshops for local community and specific target groups proposed by artists in residencies.

2016

Bestiariusz

Żywe lalki / Living dolls

2015

Warsztat mozaiki na Kalinowszczyznie / Mosaic workshops at Kalinowszczyzna district

Gościnne dzielnice – od idei do pomysłu / Welcomin districts – from idea to project

Spacerowicz – warsztaty improv / the Stroller – improv workshops

Historie narysowane – warsztaty komiksu / Written stories – comics workshops

Gadu Gadu – medialny warsztat historii mówionej / Storytelling workshops

Spacer i warsztaty rysunkowe / Walking tour and drawing workshops

2014

Warsztaty grafiki alternatywnej / Alternative graphic methods

Kostka Pamięci / Historie Rodzinne / Familly Stories

Wizytówki Osiedla / District cards

Laboratorium Sztuki Społecznej – diagnoza społeczna / Community Arts Lab – social research

Orkiestra Osobliwych Dźwięków – warsztaty / Particular Sounds Orchestra – workshops

 Spacerowicz / The Stroller

Miejsce pamięci – warsztaty / Memory Place – workshops

Kalinka  

Pod pretekstem tańca – warsztaty / Under the pretence of dance – workshops

Ludzie i miejsca: wizja dzielnicy – warsztaty plastyczne  / People and Palces: Community vision techniques – art workshops

Ludzie i miejsca: wizja dzielnicy – warsztaty wideo / People and Palces: Community vision techniques – video workshops

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s