BADANIA / RESEARCH

lss LOGO 4

[for English scroll down]

Desant Lotnych Badaczy – badanie przez działanie

Diagnoza społeczna ulic: Lubartowska, Bernardyńska, Żmigród, Zamojska na potrzeby programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016

Diagnoza społeczne dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie

***

[ENG]

Social dignosis of streets: Lubartowska, Bernardyńska, Żmigród, Zamojska in Lublin in the frame of the programme  Culture House + Local Initiatives 2016

Social diagnosis of Kalinowszczyzna district in Lublin

 

Advertisements