Śladami lubelskich cyklistów / On the trail of Lublin’s cyclists

Na pocztówke

zdjęcie ze zbiorów Marcina Tuory / from the collection of Marcin Tuora

 [for English scroll down]

*

Tak więc czytelniku i czytelniczko!

Jeśli masz pieniądze, kupuj rower. Nie wyobrażaj sobie, że w nim siedzi diabeł, nie lękaj się trudów początkowej nauki, nie lekceważ go jako zabawkę ale naucz się jeździć i wyjeżdżaj jak najczęściej i najdalej za miasto. W krótkim czasie zgrubieją ci muskuły, odzyskasz sen, apetyt i dobry humor, staniesz się człowiekiem zdrowym, dzielnym i podziękujesz niżej podpisanemu, że cię tak żarliwie zachęcał.

Bolesław Prus, Kurier Codzienny, Warszawa, 1891

*

Spacer pieszy: „Śladami lubelskich cyklistów”, oprowadza: Zofia Jakóbczak

Start: róg ulic Ogrodowej i I Armii Wojska Polskiego przy słupie ogłoszeniowym

Terminy:
6 i 19 sierpnia, g. 16:00 – 18:00
8 i 18 września, g. 17:00 – 19:00
12 i 21 października, 16:00 – 18:00

Zapisy: 081 533 08 18 lub sekretariat@warsztatykultury.pl

Udział w spacerach jest bezpłatny

UWAGA!
Osoby nieletnie uczestniczą w spacerach tylko z opiekunami
Można zapisywać grupy maksymalnie do 15 osób
Oprowadzanie jest także możliwe w j. angielskim
Na prośbę zorganizowanej grupy jesteśmy w stanie dopasować inny termin i godzinę oprowadzania.
Rezerwacje grupowe i w j. angielskim prosimy o kontakt: nr +48 889 344 148 lub a.will@warsztatykultury.pl

Pierwsi cykliści pojawili się w na ziemiach polskich w latach 60-tych XIX w., do Lublina przykołowali pod koniec lat 80-tych, wzbudzając swymi stalowymi rumakami sensację wśród mieszkańców miasta, a już kilka lat później (1893 r.) grupa pasjonatów jazdy na bicyklu zawiązała Lubelskie Towarzystwo Cyklistów, którego celem było propagowanie i nauka jazdy na rowerze. O tym jak wyglądał świat pierwszych cyklistów, pierwsze rowery i jazda nimi po ulicach Lublina z przełomu XIX/XX i początkach XX wieku, o wycieczkach i wyścigach kolarskich, o strojach, sklepach, warsztatach, a także o jedynej w Lublinie fabryce rowerów opowiem wam podczas spaceru po miejscach ważnych dla historii rowerów w Lublinie.

Główne punkty trasy: ulica Ogrodowa, ulica Krakowskie Przedmieście (kilka przystanków m.in. róg ul. Ewangelickiej/Chopina), Plac Litewski (przed Pocztą Główną), Hotel Europa, ulica Narutowicza (Teatr Osterwy), ulica Królewska (nr 2 i 11), ulica Żmigród, ulica Zamojska (Most Kultury).

fot. Tomasz Jarzebski FotografiaZofia Jakóbczak – z wykształcenia bibliotekarz (absolwentka UMCS), z zawodu archiwista, prywatnie mama Maćka, miłośniczka rowerowych wycieczek, książek, kawy, spacerów i kajaków, autorka bloga literackiego, czerpie radość z odkrywania ciekawostek z przeszłości Lublina. Od kilku lat zajmuje się historią roweru w Lublinie – marzy o napisaniu o tym książki. Współtworzy Lubelskie Towarzystwo Retro Cyklistów – grupę pasjonatów zabytkowych rowerów, którzy gromadzą związane z nimi informacje, zdjęcia, trofea, dokumenty oraz same rowery, czyli odkrywają zapomniany świat cyklistów naszego miasta oraz regionu, a swoja nazwą nawiązuje do pierwszego klubu w Lublinie zawiązanego w 1893 r. – Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów.

Projekt realizowany ze środków Miasta Lublin jako element programu obchodów Wielkiego Jubileuszu 700 lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

*

[ENG]

Dear readers!

If you have money, go and buy a bike! Don’t think that it’s a devil’s invention, don’t fear the difficulty of learning, don’t dismiss it as a toy but learn to ride it and ride it as often as you can and as far outside the city as you can! In a short time, you will build up your muscles, get back your sleep, appetite and good mood, you will become a healthy and a brave person and thank yours sincerely for encouraging you so fervently

Bolesław Prus, Kurier Codzienny, Warsaw, 1891

*

Walking tour: On the trail of Lublin’s cyclists, guide: Zofia Jakóbczak

Start: at the corner of Ogrodowa and I Armii wojska Polskiego Streets, by the advertising column.

Schedule:
6 and 19 August, 16:00 – 18:00
8 and 18 September, 17:00 – 19:00
12 and 21 October, 16:00 – 18:00

Registration: tel. +48 889 344 148 or a.will@warsztatykultury.pl

All walks are free.

PLEASE NOTE!
Minors can take part in the walks only with guardians
Group registrations cannot exceed 15 people per group
English language tours are available
Upon request from an organized group, we can arrange a different date and time for the tour.

The first cyclists appeared in Poland in 1860s and came to Lublin towards the end of 1880s,stirring sensation among the residents with their steel horses. Several years later (1893), a group of passionate cyclists formed the Lublin Society of Cyclist that aimed at promoting and teaching bike riding. While walking around places of major significance for the history of bikes in Lublin, we will tell you about the world of the first cyclists, the first bikes and what it was like to ride them on the streets of Lublin at the turn of 19th and 20th centuries, about tours and cycling races, about uniforms, shops, workshops as well as about the only Lublin-based bike manufactory

Main points: Ogrodowa Street, Krakowskie Przedmieście Street (several stops, like the corner of Ewangelicka/Chopina streets), Litewski Square (in front of the Main Post Office), Europa Hotel, Narutowicza Street 9Osterwa theatre), Królewska Street (numbers 2 and 11), Żmigród Street, Zamojska Street (The Bridge of Culture)

Zofia Jakóbczak – a librarian by education (Maria Curie Sklodowska University graduate), works as an archivist. In private, she is the mom to Maciek, an enthusiast of bicycle trips, books, coffee, walks and canoes, writes a literary blog, discovering little known facts about Lublin makes her happy. For the last several years, she has been concerned with the history of bicycles in Lublin – her dream is to write a book about it. she co-creates the Lublin Society of Retro Cyclists – a group of enthusiasts of vintage bikes who collect all information, photographs, trophies and documents related to them as well bikes themselves, that is discover the forgotten world of cyclists of our city. Their name refers to the first club formed in Lublin in 1893 – the Lublin Society of Cyclists.

The project is funded by the City of Lublin as part of the celebrations f the Grand Jubilee of the 700th anniversary of granting the city charter to Lublin

belka-2
Advertisements