ABOUT / O PROGRAMIE

lss fb w tleENG:

Community Arts Lab (CAL) is an international interdiciplinary project focusing on using public spaces as sites of participation and cooperation. Throught local community actions, workshops, research and artistic residencies the project aims at building dialogue between the local community living in different districts of Lublin on one hand, and artists and culture animators from Poland and the European countries on the other hand.

Artists representing different fields of art and culture/social animators, urbanists, researchers, practicioners will carry on activities involving residents of the districts with an active support from local culture animators and organisations.

The project will result in carrying out team-based activities that will encourage and inspire local residents to get involved in creating lively public spaces, social and cultural life and local change. The role of the artist as creator will be shifted to that of teacher and guide, while residents will become active recepients and creators of culture instead of being merely passive observers.

Community Arts Lab is a programme of residencies, workshops, local activities and research lab.

Community Arts Lab is the result of long-term cooperation with artists from Eastern and Western Europe and the need for action between artists and local community. The first edition of the program started in 2014 as one of the events of the East of Culture project which was created thanks to the involvement of local communities, cultural sector from Eastern Poland, the Ministry of Culture and National Heritage and the National Cultural Centre. In 2015 the program was dedicated only to Polish artists and in 2016 will be implemented as one of the events of the Europe Grand Central project.

 

***

 PL:

Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS) to interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt wykorzystujący przestrzeń publiczną jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania. Poprzez działania lokalne, rezydencje artystyczne, projekt ma na celu budowanie dialogu między lokalną społecznością zamieszkującą dzielnice Lublina, a artystami i animatorami kultury z Polski i krajów europejskich.

Artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, naukowcy, animatorzy kultury, urbaniści, podejmą działania angażujące mieszkańców lubelskich dzielnic, przy aktywnym wsparciu lokalnych animatorów kultury.

Efektem projektu jest realizacja działań angażująca lokalne społeczności w tworzenie tętniących życiem przestrzeni publicznych w dzielnicach Lublina, zmianę lokalnego otoczenia i w życie społeczno – kulturalne. Odwrócona zostanie także rola artysty – z kreatora – w nauczyciela i przewodnika sztuki, natomiast mieszkańców – z biernych obserwatorów – w aktywnych odbiorców i twórców kultury.

Laboratorium Sztuki Społecznej to rezydencje artystyczne, działania proponowane przez lokalnych animatorów, warsztaty umiejętności i laboratorium badań.

Laboratorium Sztuki Społecznej powstało w wyniku długotrwałej współpracy z artystami z krajów Europy Wschodniej i Zachodniej oraz potrzeby działania artystów z lokalną społecznością. Pierwsza edycja programu rozpoczęła się w 2014 jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. W 2015 program dedykowany był jedynie Polskim artystom, natomiast w 2016 będzie realizowany jako jedno z wydarzeń projektu Europe Grand Central.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s